Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok
Utorok 21. 4. 2015
Počet návštev: 412095

Utorok 21. 4. 2015

ERASMUS PLUS

Naša škola sa  v  šk.r. 2014/2015   zapojila  do projektu ERASMUS + .

Otestujte sa

Autoškola, Slovenský jazk,Matematika, Informatika, Šport...

 

Cestovný poriadok


  

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Prijímacie skúšky pre školský rok 2015/2016

   KRITÉRIA prijímania žiakov  na štúdium na SŠ pre školský rok 2015/2016 

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny nám začínajú 2.apríla 2015  a končia  7. apríla 2015. Začiatok vyučovania po prázdninách 8. apríl 2015 (streda).

 • 30.3.2015 Exkurzia v lesnej škôlke

  Dňa 30.3.2015 sa žiaci III.MLV a IV.OLT zúčastnili na exkurzií   v  lesnej škôlke v Levočskej doline, ktorá patrí  Lesom mesta Levoča. Odborný výklad im zabezpečil Ing. Jozef Geci. Žiaci sa oboznámili  s pestovnou činnosťou, pestovaním voľno korenných semenáčov a sadeníc ( smrek, buk, borovica, jedľa,javor). Mali tiež možnosť vidieť stroje a zariadenia používané v lesnej škôlke ako sú podrezávač koreňov, sadeníc, mechanizmus na vyzdvihovanie sadeníc. 

 • 27.marec - Deň narcisov

  Dňa 27. marca 2015 sa  SOŠ Bijacovce, tak ako aj  po ostatné roky zapojila do celoslovenskej zbierky Ligy proti rakovine. Naši žiaci   z II.OLT Mário Suchý, Dávid Kollár, Dávid Galiniak vyzbierali krásnych 272,19 €. Ďakujeme všetkým , ktorí prispeli  smiley

 • MATURITA 2015

  17.marec 2015 písomná časť maturity zo slovenského jazyka a SJL. 

  18.marec 2015 písomná časť maturity z cudzieho jazyka

 • A máme tu nové číslo PODDUBÁČIKA

 • Príprava našich žiakov na súťaž pilčíkov o pohár Husqvarna

  Príprava našich žiakov na súťaž Husqvarna Drevorúbač Junior - súťaž pilčíkov o pohár Husqvarna , ktorú vyhlásila firma Husqvarna.

     

 • JARNÉ PRÁZDNINY 23.2. - 27.2.2015

  Jarné prázdniny v čase od 23. 2.2015  do 27.2.2015. Začiatok vyučovania po prázdninách 2.marec 2015 ( pondelok).

 • 20. 2. 2015

  Naši žiaci a zamestnanci školy sa zúčastnili dňa 20.2.2015 ( piatok)  v priestoroch školy na Valentínskej kvapke krvi 2015, ktorú organizuje  Slovenský červený kríž v spolupráci s hematologickým oddelením . Heslom v tomu roku je " životne dôležitá príťažlivosť". Všetkym zúčastneným ďakujeme. Do galérie 20.2.2015 Valentínska kvapka krvi boli pridané fotografie.