Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov
 • 16.11.2018 Pedagogická rada - štvrťročná klasifikačná porada
 • Štúdium na našej škole v šk. roku 2019/2020

  Možnosti štúdia v školskom roku 2019/2020

  4-ročný študijný odbor (vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list)

  4556K operátor lesnej techniky

 • 9. november 2018, PREŠOV, Silná ruka stredoškolákov

  Dňa 9.11.2018  Slovenská asociácia pretláčania rukou zorganizovala už 24. ročník  súťaže o najsilnejšieho stredoškoláka a stredoškoláčku  v pretláčaní rukou pod názvom „SILNÁ RUKA“. Našu školu v oblastnom kole v Prešove  reprezentovali  žiaci III.OLT Samuel Maliňák a Tibor Lupták. 

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 6.11.2018 Výchovný koncert s Paulínou Ištvancovou

  Do galérie 6.11.2018 Výchovný koncert s Paulínou Ištvancovou boli pridané fotografie.

 • JESENNÉ PRÁZDNINY

  Jesenné prázdniny začínajú 31.10. 2018 a trvajú do 2. 11.2018. Začiatok vyučovania po prázdninách 5. november ( pondelok) 2018. Príjemný oddych.

 • 26.10.2018 Okresné kolo v stolnom tenise žiakov SŠ

  Dňa 26.10.2018  sa konalo na Gymnáziu sv.Františka Assiského v Levoči okresné kolo v stolnom tenise žiakov  stredných škôl.  Našu školu reprezentovali Marián Hockicko, Samuel Maliňák, Benjamín Biroščák, Filip Slivenský. Chlapci získali pekné 2. miesto. Blahoželáme

 • 26.10.2018 Celoškolské rodičovské združenie

  Milí rodičia , 

  srdečne vás pozývame na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 26.10.2018 (piatok) o 15:00 hod. v spoločenskej miestnosti Spojenej školy v Bijacovciach.  Po jeho ukončení sa uskutočnia triedne RZ v triedach jednotlivých učiteľov.

 • 25.10.2018 Burza práce a odborného vzdelávania, Poprad

  Do galérie 25.10.2018 Burza práce a odborného vzdelávania, Poprad boli pridané fotografie.

 • 24.október 2018 Futsal žiakov stredných škôl, Levoča

  Dňa 24.10.2018 sme sa zúčastnili na okresnom kole vo futsale žiakov stredných škôl.  Ďakujeme žiakom za reprezentáciu. 

 • 24.10.2018 Predvádzacia akcia firmy Husqvarna

  Do galérie 24.10.2018 Predvádzacia akcia firmy Husqvarna boli pridané fotografie.

 • 23.10.2018 Deň PSK

  Do galérie 23.10.2018 Deň PSK boli pridané fotografie.

 • 18.10.2018 Predvádzacia akcia firmy STIHL

  Do galérie 18.10.2018 Predvádzacia akcia firmy STIHL boli pridané fotografie.

 • 16.10.2018 Remeselné trhy , Levoča

  MAS LEV - miestna akčná skupina organizovala v utorok 16.októbra 2018 remeselné trhy v centre Levoče.  Remeselníci z okolitých obci prezentovali svoje zručnosti. Nechýbali  ani školy, medzi nimi aj tá naša.  Vďaka našim majstrom, ktorí u nás vedú žiakov, sme teda tiež mali čo ponúknuť... 

 • Október 2018 Európsky týždeň športu

  Národne športové centrum je aj v roku 2018 slovenským koordinátorom Európskeho týždňa športu zameraného na podporu športu a  fyzickej aktivity. Aj my sme sa zapojili, 11.10. 2018 sme boli #BeActive Potulkami Braniskom sme dokázali, že šport, konkrétne turistika, nás baví. Športu zdar zúčastneným ! 

 • 7. október 2018 Stretnutie veteránov na našej škole

  V rámci propagácie školy na verejnosti sa  v areáli školy dňa 7. 10.2018 uskutočnilo stretnutie veteránov z Prešova. Účastníci akcie si mohli prezrieť priestory školy a školské poľovnícko- lesnícke múzeum.

 • Dávať je viac ako brať....
 • 26. september 2018 Európsky deň jazykov

         

  26. september je vyhlásený a organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou za Európsky deň jazykov. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Aj my sme sa do tohto projektu zapojili a spolu so žiakmi všetkých ročníkov prežili bohatý multikultúrny a jazykový deň. Našim cieľom je podpora a motivácia žiakov k učeniu sa nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ. Ďakujeme za prípravu projektu Mgr. E. Džačarovej  a Mgr. E. Vasilkovej. 

 • Oznam pre stravníkov školy

  1.  ODHLASOVANIE SA ZO STRAVY

  Odhlásiť sa zo stravy príp. z  obedov v prípade neprítomnosti žiaka je potrebné 24 hodín vopred, v prípade ochorenia, alebo návštevy lekára je možné odhlásiť sa do 7.30 hodiny ráno na tel. čísle 0915787700. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.  

  2. ÚHRADA STRAVNÉHO

  Úhrada stravného je mesiac vopred, vždy do posledného dňa v mesiaci pripísaná na náš účet !!! Ak sa stravník odhlási, ďalší mesiac sa mu preplatok odrátava automaticky.

  - POŠTOVOU POUKÁŽKOU

  Šeky sa rozdajú prvý deň v mesiaci, uhradiť je potrebné do konca mesiaca.  V septembri sa dávajú šeky súčasne aj za mesiac október, aby úhrada za stravu bola pripísaná na účet do 30.09.

  - Hotovosť v pokladni školy

  Žiak, alebo zákonný zástupca žiaka môže na základe šeku uhradiť stravu v pokladni školy.

  - INTERNET BANKING

  Každý obdrží šek, z ktorého opíše potrebné údaje čísla účtu: SK34 8180 0000 0070 0056 0085   Variabilný symbol – je mesiac a rok, napr. 092018 je potrebné ho vyplniť a do poznámky napísať priezvisko žiaka

 • Genius Logicus - vyhodnotenie

  V novembri sa naša škola zapojila do 13. ročníka prestížnej medzinárodnej súťaže "GENIUS LOGICUS".

  Genius Logicus, Genius Matematicus,Master of Sudoku. Výsledky potešili....

strana: