Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Virtuálna prehliadka

Pondelok 22. 10. 2018

Počet návštev: 844145
Pondelok 22. 10. 2018

ERASMUS PLUS

ERASMUS  PLUS

V školskom roku 2017/2018 sme opäť uspeli v projekte ERASMUS PLUS. Naši žiaci už 15. októbra 2017 odchádzajú na stáž do Českej republiky.

Naša škola sa  v  šk.r. 2014/2015   zapojila  do projektu ERASMUS + .

 

Múzeum sv. Hubert Bijacovce

Otestujte sa

Autoškola, Slovenský jazk,Matematika, Informatika, Šport...

 

Cestovný poriadok


  

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • MAS LEV - miestna akčná skupina organizovala v utorok 16.októbra 2018 remeselné trhy v centre Levoče. Remeselníci z okolitých obci prezentovali svoje zručnosti. Nechýbali ani školy, medzi nimi aj tá naša. Vďaka našim majstrom, ktorí u nás vedú žiakov, sme teda tiež mali čo ponúknuť...

 • Október 2018 Európsky týždeň športu

  Národne športové centrum je aj v roku 2018 slovenským koordinátorom Európskeho týždňa športu zameraného na podporu športu a fyzickej aktivity. Aj my sme sa zapojili, 11.10. 2018 sme boli #BeActive a Potulkami Braniskom sme dokázali, že šport, konkrétne turistika, nás baví. Športu zdar zúčastneným !

 • V rámci propagácie školy na verejnosti sa v areáli školy dňa 7. 10.2018 uskutočnilo stretnutie veteránov z Prešova. Účastníci akcie si mohli prezrieť priestory školy a školské poľovnícko- lesnícke múzeum.

 • 26. september 2018 Európsky deň jazykov

  26. september je vyhlásený a organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou za Európsky deň jazykov. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Aj my sme sa do tohto projektu zapojili a spolu so žiakmi všetkých ročníkov prežili bohatý multikultúrny a jazykový deň. Našim cieľom je podpora a motivácia žiakov k učeniu sa nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rám

 • Oznam pre stravníkov školy

  1. ODHLASOVANIE SA ZO STRAVY

  Odhlásiť sa zo stravy príp. z obedov v prípade neprítomnosti žiaka je potrebné 24 hodín vopred, v prípade ochorenia, alebo návštevy lekára je možné odhlásiť sa do 7.30 hodiny ráno na tel. čísle 0915787700. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

  2. ÚHRADA STRAVNÉHO

  Úhrada stravného je mesiac vopred, vždy do posledného dňa v mesiaci pripísaná na náš účet !!! Ak sa stravník odhlási, ďalší mesiac sa mu preplatok odrátava automaticky.

 • V novembri sa naša škola zapojila do 13. ročníka prestížnej medzinárodnej súťaže "GENIUS LOGICUS".

  Genius Logicus, Genius Matematicus,Master of Sudoku. Výsledky potešili....

 • 3. 9. 2018 Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Riaditeľstvo Spojenej školy, o.z.Strednej odbornej školy lesníckej v Bijacovciach oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 o 8,00 hod.

  Ubytovaní žiaci v školskom internáte sa môžu dostaviť na ubytovanie 2. septembra (nedeľa) od 17,00 hod. do 21,00 hod.