Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Virtuálna prehliadka

Streda 22. 8. 2018

Počet návštev: 816910
Streda 22. 8. 2018

ERASMUS PLUS

ERASMUS  PLUS

V školskom roku 2017/2018 sme opäť uspeli v projekte ERASMUS PLUS. Naši žiaci už 15. októbra 2017 odchádzajú na stáž do Českej republiky.

Naša škola sa  v  šk.r. 2014/2015   zapojila  do projektu ERASMUS + .

 

Múzeum sv. Hubert Bijacovce

Otestujte sa

Autoškola, Slovenský jazk,Matematika, Informatika, Šport...

 

Cestovný poriadok


  

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • 8.9.2018 Deň sv. Huberta

  Srdečne pozývame priaznivcov prírody na 18. ročník Dňa sv. Huberta, ktorý sa uskutoční dňa 8. septembra 2018 v priestoroch školy. Viď. plagát.

 • Stránkové dni počas prázdnin

  Stránkové dni počas letných prázdnin denne od 8,00 hod. do 12,00 hod.

  Potvrdzovanie dokladov pre SAD, ŽSS na nový školský rok 2018/2019 od 20.8.2018.

 • Ani počas lestných prázdnin nespíme na vavrínoch. Dňa 28. júla 2018 sa v Poľsku konala medzinárodná súťaž - Miedzynarodowe zawody drwali uczniów szkól leśnych. Súťaže sa zúčastnili žiaci lesníckych škôl z Poľska,Slovenska, Rumunska, Maďarska, Rakúska.Našu školu reprezentovali JÁN DORO a FILIP SLIVENSKÝ - budúci tretiaci. Dozor a podporu im robili Ing. Pavol Sedlák, riaditeľ školy a hlavný majster odborného výcviku Štefan Koperdák. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Prázdniny plné slnka, vody a oddychu, a načerpanie nových síl všetkým žiakom a zamestnancom školy praje vedenie školy.

 • V dňoch 18.- 20.4.2018 sa konala v Banskej Štiavnici súťaž pilčíkov o pohár Husqvarna - Drevorubač Junior 2018. Našu školu reprezentovali J.Doro, F.Karabinoš, F.Slivenský.

  Do galérie Drevorubač Junior 2018, B.Štiavnica, 18. - 20.4.2018 boli pridané fotografie.

 • ENVIROPROJEKT 2018

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z rozpočtu ministerstva na rok 2018 vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 50 000,00 € na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom ENVIROPROJEKT 2018. Oblasťou podpory v roku 2018 sú ciele, aktivity a celá realizácia projektu spracovaná pre 4 témy. Aj naša škola podala žiadosť o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania. Keďže sme lesníckou školu, vybrali sme tému LESNÝ EKOSYSTÉM. A už len čakať, či sa na nás usmeje šťastie.

 • 19.4.2018 Rodičovské združenie

  Milí rodičia ,

  srdečne vás pozývame na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 19.4.2018 ( štvrtok) v čase od 15,00 hod. v budove Spojenej školy v Bijacovciach v triedach jednotlivých učiteľov.

 • 13. apríl 2018 Deň narcisov

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná 22. ročník. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavia žlté narcisy. Tak ako po ostatné roky sa aj naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky.Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

  Spolu sme vyzbierali 302,36 €. Všetkým, ktorí prispeli, ĎAKUJEME.smiley Dobrovoľníci: Igor Staňa, Mário Richtarčík, Maroš Michalik, Mgr. Eva Džačarová.