Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok

Piatok 23. 3. 2018

Počet návštev: 770756
Piatok 23. 3. 2018

Možnosti štúdia v šk.roku 2018/2019

4-ročný študijný odbor

4556K operátor lesnej techniky

3-ročný učebný odbor

4575H mechanizátor lesnej výroby

4571H záhradník

 

 

 

 

 

Miniaplikácia na web
 

 

ERASMUS PLUS

V školskom roku 2017/2018 sme opäť uspeli v projekte ERASMUS PLUS. Naši žiaci už 15. októbra 2017 odchádzajú na stáž do Českej republiky.

Naša škola sa  v  šk.r. 2014/2015   zapojila  do projektu ERASMUS + .

 

Múzeum sv. Hubert Bijacovce

Otestujte sa

Autoškola, Slovenský jazk,Matematika, Informatika, Šport...

 

Cestovný poriadok


  

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • 13.marec 2018 (utorok) EČ a PFIČ MS - SJL

  14.marec 2018 (streda) EČ a PFIČ MS - ANJ

 • Pre školský rok 2018/2019 si k nám môžete podať prihlášku na tieto odbory:

  4- ročný študijný odbor

  4556K operátor lesnej techniky /vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list/

  3- ročný učebný odbor

  4575H mechanizátor lesnej výroby / výučný list, možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu/

  4571 H záhradník / výučný list/

 • Naši žiaci sa zúčastnili EXPERT geniality show. Je to vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ a všetkých typov SŠ. Súťažili v tématických okruhoch. Góly, body, sekundy, Svetobežník, Dejiny, udalosti, umenie, Mozgolamy I.OLT - Damián Koperdák Martin Novotňák, Jakub Fedor, II.OLT- Ondrej Hanko, Filip Slivenský, III.OLT Dominik Farkaš, František Kollár,Mário Richtarčík,IV.OLT Dávid Vajda, Vladimír Dorko, Lukáš Valigura. Pekný úspech dosiahli TOP Expert Damián Koperdák, Filip Slivenský,Dávid Vajda, Vladimír Dorko Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a blahoželáme.

 • JARNÉ PRÁZDNINY trvajú v termíne od 26.februára do 2. marca 2018. Začiatok vyučovania po prázdninách 5. marec 2018 (pondelok).

 • Dňa 19.2.2018 sa žiaci školy zúčastnili na pietnej spomienke na popravu Pavla Kalinaja pri Obecnom úrade v Bijacovciach.

 • MPRV SR, ktoré je riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), vyhodnotilo prvé kolo žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Aj naša škola sa zapojila do výzvy, a boli sme úspešní. Škola má schválenú NFP vo výške 365 372,68 eur.

 • Aj keď oneskorene, ale predsa.... Zopár fotiek zo STUŽKOVEJ Do galérie 24.11.2017 STUŽKOVÁÁÁÁ boli pridané fotografie.

 • Cieľom fotografickej súťaže je ponúknuť mladým ľuďom aktívne využitie voľného času, možnosť venovať sa svojmu koníčku,rozvíjať svoj talent, konzultovať svoju tvorbu s profesionálnymi fotografmia prezentovať svoju tvorbu. Kategórie:Krajina,Človek,EcoLife,InstaLife. Keďže fotenie je pre niektorých našich žiakov koníčkom, rozhodli sa zapojiť do súťaže. Budeme držať palce.