Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, .o.z.Stredná odborná škola lesnícka Bijacovce 1
Email školy: lesnicke@gmail.com
Email na správcu obsahu: agatakam@centrum.sk
Telefón: sekretariát 053/4182041
fax - 053/4182042
Ing.Pavol Sedlák,riaditeľ školy , kl.27 , 0915776611
Ing.Agáta Kamenická, zástupkyňa riaditeľa kl.45, 0915701234
Mgr.Jana Šajnová, ekonómka kl.43 , 0911159642
Ing.Anna Eliášová, mzdová účtovníčka kl.49
Mgr.Peter Baloga hospodár, kl.44, 0905563181
Štefan Koperdák, hlavný majster OVY, 0917611203
Bc.Imrich Baran,hlavný majster OVY, 0905827130
školský internát 053/4182048
školská jedáleň - 0915787700
Adresa školy:
IČO: 50481495
Nové č.ú od 01.09.2016:  Platby za školskú jedáleň poukazujte na číslo účtu SŠ Bijacovce vedený v Štátnej pokladnici – kód banky 8180 BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
IBAN: SK 3481800000 0070 0056 0085
Konštantný symbol: 0308 - do poznámky uveďte meno žiaka