Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Eva Vasilková
Foto Foto
I.B Triedny učiteľ Jozef Pivovarníček
I.C Triedny učiteľ Anna Krupová
I.D Triedny učiteľ Bc.Michal Kubica
I.E Triedny učiteľ Tatiana Jaremičová
I.F Triedny učiteľ Iveta Kokoruďová
II.A Triedny učiteľ Ing. Ján Mulík
Foto
II.B Triedny učiteľ Mgr. Viliam Baran
II.C Triedny učiteľ Anna Krupová
II.D Triedny učiteľ Ladislav Kalafut
II.E Triedny učiteľ Júlia Mačáková
II.F Triedny učiteľ Iveta Kokoruďová
II.G Triedny učiteľ Júlia Mačáková
III.A Triedny učiteľ Ing. Jaroslav Bučák
Foto Foto Foto Foto Foto
III.B Triedny učiteľ Ing. Jozef Venglarčík, PhD.
IV.A Triedny učiteľ PhDr. Zuzana Vilčková
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2017.0.1045 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.05.2017