Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Pavol Sedlák Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 77
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdelávacom procese 22
myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Ing. Agáta Kamenická Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 90
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdelávacom procese 22
Ing. Jaroslav Bučák Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdelávacom procese 22 61
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Bc.Michal Kubica Kontinuálne vzdelávanie kariérnych poradcov na SŠ 31 31
Ing. Ján Mulík Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Ing. Štefan Štofko myšlienkové mapy vo výučbe 15 61
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35


© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2017