Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Pavol Sedlák Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 77
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdelávacom procese 22
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
myšlienkové mapy vo výučbe 15
Ing. Agáta Kamenická Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdelávacom procese 22 61
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Jaroslav Bučák Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 61
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdelávacom procese 22
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Bc.Michal Kubica Kontinuálne vzdelávanie kariérnych poradcov na SŠ 31 31
Ing. Ján Mulík Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Ing. Štefan Štofko Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 61
myšlienkové mapy vo výučbe 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
PhDr. Zuzana Vilčková Zdravý životný čtýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 61
myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10


© aScAgenda 2017.0.1045 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.05.2017