Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Pavol Sedlák Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 77
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdelávacom procese 22
myšlienkové mapy vo výučbe 15
Ing. Agáta Kamenická Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdelávacom procese 22 61
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Jaroslav Bučák Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 61
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdelávacom procese 22
Bc.Michal Kubica Kontinuálne vzdelávanie kariérnych poradcov na SŠ 31 31
Ing. Ján Mulík Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Ing. Štefan Štofko Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 61
myšlienkové mapy vo výučbe 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11


© aScAgenda 2018.0.1073 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2017