Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Doučovanie z anglického jazyka
Foto Foto Foto Foto Foto
Háčkovanie
Hasičský
Hudobný
Foto Foto Foto Foto Foto
Kamarát/Športový
Krúžok mladých priateľov prírody
Foto Foto Foto Foto Foto
Poľovníctvo
Práca s drevom
Foto Foto Foto Foto Foto
Stolný tenis
Šikovné ruky
Foto Foto
Šikovné ruky
Foto Foto
Tanečný
Foto Foto
Turistický
Foto Foto Foto Foto Foto
Varenie
Foto Foto Foto Foto
Výtvarný

© aScAgenda 2017.0.1045 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.05.2017