Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Fotografický a redaktorský
Háčkovanie
Hudobný
Foto Foto Foto Foto Foto
Krúžok mladých priateľov prírody
Foto Foto Foto Foto Foto
Poľovníctvo
Práca s drevom
Foto Foto Foto Foto Foto
Stolnotenisový
Stolný tenis
Šikovné ruky
Foto Foto
Šikovné ruky
Foto Foto
Tanečný
Foto Foto
Turistický
Turistický
Foto Foto Foto Foto Foto
Varenie
Foto Foto Foto Foto
Výtvarný
Zábavná angličtina
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2017