Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov
 • Voľné miesta po 1. kole prijímacích skúšok

  Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet uchádzačov o štúdium pre školský rok 2018/2019.

  Voľné miesta

  študijný odbor 4-ročný 

  4556K operátor lesnej techniky    

  učebný odbor 3 - ročný

  4575 H mechanizátor lesnej výroby 10 miest

  4571 H záhradník 10 miest

  učebný odbor 2- ročný   

  4579F lesná výroba  9 miest

  3686F stavebná výroba 12 miest

  3383 F spracúvanie dreva 4 miesta

  3161 F praktická žena 9 miest

  3178F výroba konfekcie 16 miest

 • MATURITA 2018

  13.marec 2018 (utorok) EČ a PFIČ MS - SJL

  14.marec 2018 (streda) EČ a PFIČ MS - ANJ

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny nám začínajú 29. marca 2018  a končia 3. apríla 2018. Začiatok vyučovania po prázdninách 4. apríl 2018 (streda). 

 • Štúdium na Spojenej škole v Bijacovciach "2018/2019"

  Pre školský rok 2018/2019 si k nám môžete podať prihlášku na  tieto odbory: 

  4- ročný študijný odbor 

  4556K operátor lesnej techniky /vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list/

  3- ročný učebný odbor

  4575H mechanizátor lesnej výroby / výučný list, možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu/

  4571 H záhradník / výučný list/

   

   

 • 8. jún 2018 Slávnostné vyhodnotenie maturitnej skúšky a rozlúčka s maturantami
 • EXPERT geniality show 2017/2018

  Naši žiaci sa zúčastnili EXPERT geniality show. Je to vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ a všetkých typov SŠ. Súťažili v  tématických okruhoch.  Góly, body, sekundy, Svetobežník, Dejiny, udalosti, umenie, Mozgolamy  I.OLT - Damián Koperdák Martin Novotňák, Jakub Fedor, II.OLT-  Ondrej Hanko, Filip Slivenský, III.OLT Dominik Farkaš, František Kollár,Mário Richtarčík,IV.OLT Dávid Vajda, Vladimír  Dorko, Lukáš ValiguraPekný úspech dosiahli  TOP Expert Damián Koperdák, Filip Slivenský,Dávid Vajda, Vladimír Dorko Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a blahoželáme.

 • 27.3.2018, FLORBAL

  Dňa 27.3.2018 nás žiaci našej školy reprezentovali na okresnom kole vo FLORBALE žiakov stredných škôl . Súťaž sa uskutočnila v športovej hale v Levoči.  Žiaci získali pekné 3. miesto. BLAHOŽELÁME.

 • Lyžiarsky výcvik, Krompachy-Plejsy, 19.2. - 23.2.2018

  Do galérie Lyžiarsky výcvik, Krompachy-Plejsy, 19.2. - 23.2.2018 boli pridané fotografie.

 • 5.6.2018 Interná časť maturitnej skúšky

  Do galérie 5.6.2018 Interná časť maturitnej skúšky boli pridané fotografie.

 • IROP-PO2-SC223-2016-14 - Stredné školy

  MPRV SR, ktoré je riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), vyhodnotilo prvé kolo žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Aj naša škola sa zapojila do výzvy, a boli sme úspešní. Škola má schválenú NFP vo výške 365 372,68 eur.

   

 • 16.3.2018 Výstava poľovníckych trofejí , Levoča
 • Jarné prázdniny

  JARNÉ  PRÁZDNINY trvajú v termíne od 26.februára do 2. marca 2018. Začiatok vyučovania po prázdninách 5. marec 2018 (pondelok).

 • 19.2.2018 Pietna spomienka

  Dňa 19.2.2018 sa žiaci školy  zúčastnili  na pietnej spomienke na popravu Pavla Kalinaja pri Obecnom úrade v Bijacovciach.

 • STUŽKOVÁÁÁÁ

  Aj keď oneskorene, ale predsa.... Zopár fotiek  zo STUŽKOVEJ Do galérie 24.11.2017 STUŽKOVÁÁÁÁ boli pridané fotografie.

 • Fotografia Academica 2018

  Cieľom fotografickej súťaže je ponúknuť mladým ľuďom aktívne využitie voľného času, možnosť venovať sa svojmu koníčku,rozvíjať svoj talent, konzultovať svoju tvorbu s profesionálnymi fotografmia prezentovať svoju tvorbu. Kategórie:Krajina,Človek,EcoLife,InstaLife.  Keďže  fotenie je pre niektorých našich žiakov koníčkom, rozhodli sa zapojiť do súťaže. Budeme držať palce.

 • 19. 2. - 23.2. Lyžiarský výcvik, I.OLT

  Od 19.2.2018 absolvujú naši prváci Kurz pohybových aktivít v prírode- Lyžiarský výcvik.

 • 1.6.2018 Účelové cvičenie
 • 29.5.2018 Exkurzia, Spišská Kapitula

  Dňa 29.5.2018 sa žiaci I. a II. ročníka zúčastnili exkurzie KULTÚRNE DEDIČSTVO SPIŠSKEJ KAPITULE. V rámci predmetov dejepis a náboženská výchova tak mali možnosť obohatiť svoje poznatky o priamy kontakt s tak významnou pamiatkou a zároveň sa presvedčiť o jej náboženskej hodnote. Ďakujeme za milé sprevádzanie katedrálou pracovníčke Informačného centra.

 • Akademický týždeň - IV.OLT

  V dňoch od 28.5. - 1.6.2018 sa začína maturantom akademický týždeň.

 • Kurz ochrany života a zdravia, účelové cvičenie

  V dňoch 30.,31.5. a 1.6. 2018 sa bude konať pre žiakov III.OLT Kurz ochrany života a zdravia. Žiaci I.-II. ročníka budú mať účelové cvičenie dňa  1.6.2018.

   

strana: