Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov
 • Výzva MŠ,V,V a Š - telocvičňa 2018

  Na základe výzvy MŠ,V,V a športu SR naša škola predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej  a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične na rok 2018.

 • Drevorubač Junior 2018, B.Štiavnica, 18. - 20.4.2018

  V dňoch  18.- 20.4.2018 sa konala v Banskej Štiavnici súťaž pilčíkov o pohár Husqvarna -  Drevorubač Junior 2018. Našu školu reprezentovali  J.Doro, F.Karabinoš, F.Slivenský.

  Do galérie Drevorubač Junior 2018, B.Štiavnica, 18. - 20.4.2018 boli pridané fotografie.

 • 18.4.2018 DOLMAR, predvádzacia akcia

  Do galérie 18.4.2018 DOLMAR, predvádzacia akcia boli pridané fotografie.

 • ENVIROPROJEKT 2018

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z rozpočtu  ministerstva na rok 2018 vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 50 000,00 € na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom ENVIROPROJEKT 2018. Oblasťou podpory v roku 2018 sú ciele, aktivity a celá realizácia projektu spracovaná pre 4 témy. Aj naša škola  podala žiadosť o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania. Keďže sme lesníckou školu, vybrali sme tému LESNÝ  EKOSYSTÉM. A  už len čakať, či sa na nás usmeje šťastie.

 • 19.4.2018 Rodičovské združenie

  Milí rodičia , 

  srdečne vás pozývame na   triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 19.4.2018 ( štvrtok)  v čase od 15,00 hod.  v budove Spojenej školy v Bijacovciach  v triedach jednotlivých učiteľov.                                                    

   

 • 13. apríl 2018 Deň narcisov

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná 22. ročník. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavia žlté narcisy. Tak ako po ostatné roky sa aj naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky.Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

  Spolu sme vyzbierali 302,36 €. Všetkým, ktorí prispeli, ĎAKUJEME.smiley Dobrovoľníci: Igor Staňa, Mário Richtarčík, Maroš Michalik, Mgr. Eva Džačarová.

 • 17. apríl 2018 Klasifikačná porada

  Dňa 17. apríla 2018 sa uskutoční  klasifikačná porada za 3. štvrťrok školského roka 2017/2018.

 • Poddubáčik 3 - 2017/2018
 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny nám začínajú 29. marca 2018  a končia 3. apríla 2018. Začiatok vyučovania po prázdninách 4. apríl 2018 (streda). 

 • 27.3.2018, FLORBAL

  Dňa 27.3.2018 nás žiaci našej školy reprezentovali na okresnom kole vo FLORBALE žiakov stredných škôl . Súťaž sa uskutočnila v športovej hale v Levoči.  Žiaci získali pekné 3. miesto. BLAHOŽELÁME.

 • 16.3.2018 Výstava poľovníckych trofejí , Levoča
 • MATURITA 2018

  13.marec 2018 (utorok) EČ a PFIČ MS - SJL

  14.marec 2018 (streda) EČ a PFIČ MS - ANJ

 • Štúdium na Spojenej škole v Bijacovciach "2018/2019"

  Pre školský rok 2018/2019 si k nám môžete podať prihlášku na  tieto odbory: 

  4- ročný študijný odbor 

  4556K operátor lesnej techniky /vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list/

  3- ročný učebný odbor

  4575H mechanizátor lesnej výroby / výučný list, možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu/

  4571 H záhradník / výučný list/

   

   

 • EXPERT geniality show 2017/2018

  Naši žiaci sa zúčastnili EXPERT geniality show. Je to vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ a všetkých typov SŠ. Súťažili v  tématických okruhoch.  Góly, body, sekundy, Svetobežník, Dejiny, udalosti, umenie, Mozgolamy  I.OLT - Damián Koperdák Martin Novotňák, Jakub Fedor, II.OLT-  Ondrej Hanko, Filip Slivenský, III.OLT Dominik Farkaš, František Kollár,Mário Richtarčík,IV.OLT Dávid Vajda, Vladimír  Dorko, Lukáš ValiguraPekný úspech dosiahli  TOP Expert Damián Koperdák, Filip Slivenský,Dávid Vajda, Vladimír Dorko Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a blahoželáme.

 • Lyžiarsky výcvik, Krompachy-Plejsy, 19.2. - 23.2.2018

  Do galérie Lyžiarsky výcvik, Krompachy-Plejsy, 19.2. - 23.2.2018 boli pridané fotografie.

 • IROP-PO2-SC223-2016-14 - Stredné školy

  MPRV SR, ktoré je riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), vyhodnotilo prvé kolo žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Aj naša škola sa zapojila do výzvy, a boli sme úspešní. Škola má schválenú NFP vo výške 365 372,68 eur.

   

 • Jarné prázdniny

  JARNÉ  PRÁZDNINY trvajú v termíne od 26.februára do 2. marca 2018. Začiatok vyučovania po prázdninách 5. marec 2018 (pondelok).

 • 19.2.2018 Pietna spomienka

  Dňa 19.2.2018 sa žiaci školy  zúčastnili  na pietnej spomienke na popravu Pavla Kalinaja pri Obecnom úrade v Bijacovciach.

 • STUŽKOVÁÁÁÁ

  Aj keď oneskorene, ale predsa.... Zopár fotiek  zo STUŽKOVEJ Do galérie 24.11.2017 STUŽKOVÁÁÁÁ boli pridané fotografie.

 • Fotografia Academica 2018

  Cieľom fotografickej súťaže je ponúknuť mladým ľuďom aktívne využitie voľného času, možnosť venovať sa svojmu koníčku,rozvíjať svoj talent, konzultovať svoju tvorbu s profesionálnymi fotografmia prezentovať svoju tvorbu. Kategórie:Krajina,Človek,EcoLife,InstaLife.  Keďže  fotenie je pre niektorých našich žiakov koníčkom, rozhodli sa zapojiť do súťaže. Budeme držať palce.

strana: