Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov
 • 3. 9. 2018 Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Riaditeľstvo Spojenej školy, o.z.Strednej odbornej školy lesníckej v Bijacovciach oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok  3. septembra 2018 o 8,00 hod. 

  Ubytovaní žiaci v školskom internáte  sa môžu dostaviť na ubytovanie 2. septembra (nedeľa) od 17,00 hod. do 21,00 hod. 

 • Oznam pre držiteľov preukazov ISIC/EUR 26

  Súčasná platnosť preukazu vyprší 30.9.2018. Platnosť svojho preukazu si obnovíte známkou ISIC 09/2019 na http://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/. Žiaci školy, ktorí majú záujem o vydanie preukazu  ISIC/EURO26 si vytlačia potvrdenie o návšteve školy na http://isic.sk/wp content/uploads/2015/08/potvrdenie_isic.pdf a dajú ho potvrdiť  v škole.Následne  si môžu objednať preukaz na https://online.syts.sk/ipredaj/ziskaj-preukaz

 • 8.9.2018 Deň sv. Huberta

  Srdečne pozývame priaznivcov prírody na 18. ročník Dňa sv. Huberta, ktorý sa uskutoční dňa 8. septembra  2018 v priestoroch školy. Viď. plagát.

 • Stránkové dni počas prázdnin

  Stránkové dni počas letných prázdnin denne  od 8,00 hod. do 12,00 hod.

  Potvrdzovanie dokladov pre SAD, ŽSS na nový školský rok 2018/2019 od 20.8.2018.

   

   

 • 28. júl 2018 Miedzynarodowe zawody drwali uczniów szkol leśnych, Lesko

  Ani počas lestných prázdnin nespíme na vavrínoch. Dňa 28. júla 2018 sa v Poľsku konala medzinárodná súťaž -  Miedzynarodowe zawody drwali uczniów szkól leśnych.  Súťaže sa zúčastnili žiaci lesníckych škôl  z Poľska,Slovenska, Rumunska, Maďarska, Rakúska.Našu školu reprezentovali JÁN  DORO  a FILIP  SLIVENSKÝ -  budúci tretiaci. Dozor a podporu  im robili Ing. Pavol Sedlák, riaditeľ školy a hlavný majster odborného výcviku Štefan Koperdák.  Ďakujeme za  úspešnú reprezentáciu školy. 

 • PODDUBÁČIK č. 4
 • Prázdniny plné slnka, vody a oddychu, a načerpanie nových síl všetkým žiakom a zamestnancom školy  praje vedenie školy.

 • Drevorubač Junior 2018, B.Štiavnica, 18. - 20.4.2018

  V dňoch  18.- 20.4.2018 sa konala v Banskej Štiavnici súťaž pilčíkov o pohár Husqvarna -  Drevorubač Junior 2018. Našu školu reprezentovali  J.Doro, F.Karabinoš, F.Slivenský.

  Do galérie Drevorubač Junior 2018, B.Štiavnica, 18. - 20.4.2018 boli pridané fotografie.

 • 18.4.2018 DOLMAR, predvádzacia akcia

  Do galérie 18.4.2018 DOLMAR, predvádzacia akcia boli pridané fotografie.

 • ENVIROPROJEKT 2018

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z rozpočtu  ministerstva na rok 2018 vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 50 000,00 € na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom ENVIROPROJEKT 2018. Oblasťou podpory v roku 2018 sú ciele, aktivity a celá realizácia projektu spracovaná pre 4 témy. Aj naša škola  podala žiadosť o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania. Keďže sme lesníckou školu, vybrali sme tému LESNÝ  EKOSYSTÉM. A  už len čakať, či sa na nás usmeje šťastie.

 • 19.4.2018 Rodičovské združenie

  Milí rodičia , 

  srdečne vás pozývame na   triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 19.4.2018 ( štvrtok)  v čase od 15,00 hod.  v budove Spojenej školy v Bijacovciach  v triedach jednotlivých učiteľov.                                                    

   

 • 13. apríl 2018 Deň narcisov

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná 22. ročník. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavia žlté narcisy. Tak ako po ostatné roky sa aj naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky.Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

  Spolu sme vyzbierali 302,36 €. Všetkým, ktorí prispeli, ĎAKUJEME.smiley Dobrovoľníci: Igor Staňa, Mário Richtarčík, Maroš Michalik, Mgr. Eva Džačarová.

 • Finišujeme na poľovnícko- lesníckom múzeu

  Naša škola v spolupráci s n.o. Svätý Hubert finišuje na prácach rozšírenej časti školského poľovnícko- lesníckeho múzea.

 • 17. apríl 2018 Klasifikačná porada

  Dňa 17. apríla 2018 sa uskutoční  klasifikačná porada za 3. štvrťrok školského roka 2017/2018.

 • 21.6.2018 Paintball Dúbrava I.OLT
 • Poddubáčik 3 - 2017/2018
 • 11. - 15.6. 2018 Plavecký výcvik, II.OLT
 • Voľné miesta po 1. kole prijímacích skúšok

  Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet uchádzačov o štúdium pre školský rok 2018/2019.

  Voľné miesta

  študijný odbor 4-ročný 

  4556K operátor lesnej techniky    

  učebný odbor 3 - ročný

  4575 H mechanizátor lesnej výroby 10 miest

  4571 H záhradník 10 miest

  učebný odbor 2- ročný   

  4579F lesná výroba  9 miest

  3686F stavebná výroba 12 miest

  3383 F spracúvanie dreva 4 miesta

  3161 F praktická žena 9 miest

  3178F výroba konfekcie 16 miest

 • MATURITA 2018

  13.marec 2018 (utorok) EČ a PFIČ MS - SJL

  14.marec 2018 (streda) EČ a PFIČ MS - ANJ

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny nám začínajú 29. marca 2018  a končia 3. apríla 2018. Začiatok vyučovania po prázdninách 4. apríl 2018 (streda). 

strana: