Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Pavol Sedlák Riaditeľ
 
 
Ing. Agáta Kamenická Zástupkyňa riaditeľa
 
 
Bc. Imrich Baran Poverený vedením OVY
 
 
Mgr. Viliam Baran Majster
Triedny učiteľ: II.B
Vedie krúžok: Stolný tenis
 
 
Ing. Jaroslav Bučák Triedny učiteľ: I.A
Vedie krúžok: Krúžok mladých priateľov prírody
 
 
Mgr. Eva Džačarová Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Fotografický a redaktorský
 
 
Tatiana Jaremičová Majsterka
Triedna učiteľka: I.E
Vedie krúžok: Šikovné ruky
 
 
Ladislav Kalafut Majster
 
 
Iveta Kokoruďová Majsterka
Vedie krúžok: Háčkovanie
 
 
Mgr. Ľubomír Konfederák Učiteľ
 
 
Štefan Koperdák Poverený vedením OVY
 
 
Anna Krupová Majsterka
Triedna učiteľka: I.C
Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Varenie
 
 
Bc. Michal Kubica Majster
Triedny učiteľ: I.D
 
 
Júlia Mačáková Majsterka
Triedna učiteľka: II.D
Triedna učiteľka: II.E
Vedie krúžok: Šikovné ruky
 
 
Ing. Ján Mulík Triedny učiteľ: IV.A
 
 
Iveta Pacáková Majsterka
Vedie krúžok: Tanečný
 
 
Bc. Ján Pavľak Vychovávateľ
Vedie krúžok: Stolnotenisový
Vedie krúžok: Turistický
 
 
Jozef Pivovarníček Majster
Triedny učiteľ: I.B
Vedie krúžok: Výtvarný
 
 
Mgr. Ondrej Ruman Vychovávateľ
Vedie krúžok: Hudobný
Vedie krúžok: Turistický
 
 
Ing. Štefan Štofko Učiteľ
 
 
Mgr. Eva Vasilková výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Zábavná angličtina
 
 
František Zavadský Majster
Vedie krúžok: Práca s drevom

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.08.2018

Voľné miesta na našej škole