Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

 

Úsek technicko ekonomických činnosti                              

                                                                

Mgr. Peter Baloga                   hospodár                                                            

Anna Buriková                         upratovačka

Ing. Anna Eliášová                  mzdová účtovníčka                                            

Jana Kaľavská                        upratovačka            

Michal Mačák                          údržbár

Agnesa Rumanová                kuchárka                                                           

Mgr. Jana Šajnová                účtovníčka, ekonómka      

Mgr. Zuzana Zajacová           administratívna pracovníčka