Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

 

Písomná časť záverečnej skúšky 

     V písomnej časti záverečnej skúšky (ZS) sa písomne overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme. Na vypracovanie majú žiaci 45 až 120 minút. Táto časť ZS je neverejná.

     Témy na písomnú časť ZS vypracujú učitelia odborných predmetov v spolupráci s majstrami odbornej výchovy. Tém môže byť jedna až desať. V odborných učilištiach je písomná časť súčasťou praktickej časti.