Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok

Členovia Rady školy pri Spojenej škole v Bijacovciach

 

Ing. Ján Mulík -  predseda

za pedagogických zamestnancov

Iveta Kokoruďová 

za pedagogických zamestnancov

Agnesa Rumanová

za nepedagogických zamestnancov

Jana Ďuráková

za rodičov

Silvia Kubíková

za rodičov

Iveta Valigurová

za rodičov

Dávid Vajda

za žiakov

Mgr.Vladimír Ledecký

za zástupcu zriaďovateľa

Ing. Danka Hudáčová

za zástupcu zriaďovateľa

PaedDr. Milan Majerský

za zástupcu zriaďovateľa

Iveta Krajňáková

za zástupcu zriaďovateľa