Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Členovia Rady školy pri Spojenej škole v Bijacovciach

 

Ing. Ján Mulík -  predseda

za pedagogických zamestnancov

Iveta Kokoruďová 

za pedagogických zamestnancov

Agnesa Rumanová

za nepedagogických zamestnancov

Roman Duda

za rodičov

Silvia Kubíková

za rodičov

Michal Novotňák

za rodičov

Ondrej Hanko

za žiakov

Mgr.Vladimír Ledecký

za zástupcu zriaďovateľa

Mgr. Jozef Bača

za zástupcu zriaďovateľa

Mgr. Peter Vandraško

za zástupcu zriaďovateľa

Iveta Krajňáková

za zástupcu zriaďovateľa