Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

 

Organizácia školského  roka 2018/2019

 

Školský rok  sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína

3. septembra 2018  ( pondelok ).

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

 

jesenné

30. 10. 2018

31. 10 – 2.11. 2018

 

5. 11. 2018

 

vianočné

21. 12. 2018

23.12.  2018  – 7. 1. 2019

 

8. 1. 2019

 

polročné

31. 1. 2019

1. 2. 2019

 

4. 2. 2019

 

jarné – Prešovský kraj

15.2. 2019

18. 2.  – 22. 2.  2019

 

25. 2.2019

 

veľkonočné

17. 4. 2019

18. 4. 23.4. 2019

 

24. 4. 2019

 

letné

28. 6. 2019

1.7.  – 31. 8. 2019

 

2. september (pondelok )2019