Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

 

Organizácia školského  roka 2017/2018

 

Školský rok  sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína

4. septembra 2017  ( pondelok ).

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

 

jesenné

27. október 2017

30. október – 31. október 2017

2. november 2017

 

vianočné

22. december 2017

23 december  2017   – 5. január 2018

8. január 2018

 

polročné

1.február 2018

2. február 2018

5. február 2018

 

jarné – Prešovský kraj

23.február 2018

26. február  – 2. marec 2018

5.marec  2018

 

veľkonočné

28.marec 2018

29.marec- 3.apríl 2018

4. apríl 2018

 

letné

29. jún 2018

2.júl  – 31. august 2018

3. september (pondelok )2018