Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Žiacka školská rada

 

 

 

ŽIACKA   ŠKOLSKÁ   RADA

 

Predseda žiackej školskej rady: František Kollár

Koordinátor ŽŠR: Ing. Jaroslav Bučák

Členovia - predsedovia jednotlivých tried SŠ

Jakub Fedor, Gabriel Bereščák, Ondrej Hanko, Jakub Školník, Mário Richtarčík, Dávid Švestka,Patrik Čatloš, Dávid Fehér, Ondrej Pačan, Štefánia Žigová, Denisa Dunková, Sergej Mikuš, Vladimír Pecha, Milan Dunka