Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Žiacka školská rada

 

ŽIACKA   ŠKOLSKÁ   RADA

 

Predseda žiackej školskej rady: František Kollár

Koordinátor ŽŠR: Ing. Jaroslav Bučák

Členovia - predsedovia jednotlivých tried SŠ

Ondrej Hanko

Filip Slivenský

Jukub Školník

Adam Duda

Anton Baluch

Karol Novotný

Mário Gregor

Ján Naď

Tomáš Antolík

Patrik Žiga

Michaela Žigová

Rozália Horváthová