Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok

Žiacka školská rada

 

 

 

ŽIACKA   ŠKOLSKÁ   RADA

 

Predseda žiackej školskej rady: Dávid Kollár

Koordinátor ŽŠR: Ing. Jaroslav Bučák

Členovia - predsedovia jednotlivých tried SŠ

K.Baluch,T.Lupták,L.Lenárt,V.Dorko,D.Fehér, D.Vajda,R.Valkošák,D.Čarák,J.Orlovský,

K.Horváth,K.Kandráč,P.Horváthová,F.Pechová