Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Školský internát je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom školy výchovno - vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie, stravovanie.

Budova nášho školského internátu sa nachádza v areáli Strednej odbornej školy lesníckej v Bijacovciach.

Ubytovanie je riešené bunkovým systémom dvoj a troj- posteľových izieb.

Súčasťou školského internátu je aj spoločenská miestnosť s  farebným TV prijímačom, satelitný prijímač, káblový TV rozvod a prístup na internet.

Ubytovaní žiaci môžu využívať priestory telocvične a posilňovne.

V školskom internáte sa náchádza školská jedáleň s možnosťou celodenného stravovania pre žiakov.

Ubytovanie v Školskom internáte je bezplatné.

ZO  ŽIVOTA  INTERNÁTU