Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Virtuálna prehliadka

Nedeľa 23. 9. 2018

Počet návštev: 833436
Nedeľa 23. 9. 2018

ERASMUS PLUS

ERASMUS  PLUS

V školskom roku 2017/2018 sme opäť uspeli v projekte ERASMUS PLUS. Naši žiaci už 15. októbra 2017 odchádzajú na stáž do Českej republiky.

Naša škola sa  v  šk.r. 2014/2015   zapojila  do projektu ERASMUS + .

 

Múzeum sv. Hubert Bijacovce

Otestujte sa

Autoškola, Slovenský jazk,Matematika, Informatika, Šport...

 

Cestovný poriadok


  

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Oznam pre stravníkov školy

  1. ODHLASOVANIE SA ZO STRAVY

  Odhlásiť sa zo stravy príp. z obedov v prípade neprítomnosti žiaka je potrebné 24 hodín vopred, v prípade ochorenia, alebo návštevy lekára je možné odhlásiť sa do 7.30 hodiny ráno na tel. čísle 0915787700. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

  2. ÚHRADA STRAVNÉHO

  Úhrada stravného je mesiac vopred, vždy do posledného dňa v mesiaci pripísaná na náš účet !!! Ak sa stravník odhlási, ďalší mesiac sa mu preplatok odrátava automaticky.

 • V novembri sa naša škola zapojila do 13. ročníka prestížnej medzinárodnej súťaže "GENIUS LOGICUS".

  Genius Logicus, Genius Matematicus,Master of Sudoku. Výsledky potešili....

 • 3. 9. 2018 Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Riaditeľstvo Spojenej školy, o.z.Strednej odbornej školy lesníckej v Bijacovciach oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 o 8,00 hod.

  Ubytovaní žiaci v školskom internáte sa môžu dostaviť na ubytovanie 2. septembra (nedeľa) od 17,00 hod. do 21,00 hod.

 • Oznam pre držiteľov preukazov ISIC/EUR 26

  Súčasná platnosť preukazu vyprší 30.9.2018. Platnosť svojho preukazu si obnovíte známkou ISIC 09/2019 na http://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/. Žiaci školy, ktorí majú záujem o vydanie preukazu ISIC/EURO26 si vytlačia potvrdenie o návšteve školy na http://isic.sk/wp content/uploads/2015/08/potvrdenie_isic.pdf a dajú ho potvrdiť v škole.Následne si môžu objednať preukaz na https://online.syts.sk/ipredaj/ziskaj-preukaz

 • 8.9.2018 Deň sv. Huberta

  Srdečne pozývame priaznivcov prírody na 18. ročník Dňa sv. Huberta, ktorý sa uskutoční dňa 8. septembra 2018 v priestoroch školy. Viď. plagát.

 • Stránkové dni počas prázdnin

  Stránkové dni počas letných prázdnin denne od 8,00 hod. do 12,00 hod.

  Potvrdzovanie dokladov pre SAD, ŽSS na nový školský rok 2018/2019 od 20.8.2018.

 • Ani počas lestných prázdnin nespíme na vavrínoch. Dňa 28. júla 2018 sa v Poľsku konala medzinárodná súťaž - Miedzynarodowe zawody drwali uczniów szkól leśnych. Súťaže sa zúčastnili žiaci lesníckych škôl z Poľska,Slovenska, Rumunska, Maďarska, Rakúska.Našu školu reprezentovali JÁN DORO a FILIP SLIVENSKÝ - budúci tretiaci. Dozor a podporu im robili Ing. Pavol Sedlák, riaditeľ školy a hlavný majster odborného výcviku Štefan Koperdák. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Prázdniny plné slnka, vody a oddychu, a načerpanie nových síl všetkým žiakom a zamestnancom školy praje vedenie školy.

 • V dňoch 18.- 20.4.2018 sa konala v Banskej Štiavnici súťaž pilčíkov o pohár Husqvarna - Drevorubač Junior 2018. Našu školu reprezentovali J.Doro, F.Karabinoš, F.Slivenský.

  Do galérie Drevorubač Junior 2018, B.Štiavnica, 18. - 20.4.2018 boli pridané fotografie.