• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Počet návštev: 1252089
  • Zvonenia

   Pondelok 4. 7. 2022
   • Druhé kolo prijímacieho konania

   •  Riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy vyhlasuje DRUHÉ KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA na nenaplnený počet uchádzačov operátor lesnej techniky - voľných 13 miest (elokované pracovisko Bijacovce).

    Bližšie informácie na sekretariáte školy,prípadne e-mailovou komunikáciou.

    Ing. Miroslav Fuchs, PhD. - riaditeľ školy  

  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov Elokované pracovisko Bijacovce 1
   • slspo_bijacovce@slspo.sk
   • kamenicka.agata@slspo.sk
   • 053 06 Bijacovce 1 Slovakia
   • sekretariát 053/4182041 školský internát 0911162124 školská jedáleň - 0915787700
   • 51896109
   • 2120829909
   •  Platby za školskú jedáleň a školský internát poukazujte na číslo účtu SOŠ lesnícka Prešov vedený v Štátnej pokladnici – kód banky 8180 BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX IBAN: SK 1181800000007000609678 Konštantný symbol: 0308 - do poznámky uveďte ŠJ Bijacovce priezvisko žiaka
  • Prihlásenie