Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Možnosti štúdia v šk. roku 2021/2022

4-ročný študijný odbor (vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list)

4556K operátor lesnej techniky

3-ročný učebný odbor ( vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list)

4575 H    mechanizátor lesnej výroby

2466 H 04   mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia

Virtuálna prehliadka

Utorok 19. 1. 2021

Počet návštev: 1101851
Utorok 19. 1. 2021

ERASMUS PLUS

ERASMUS  PLUS

V školskom roku 2015/2016,2016/2017,2017/2018,2018/2019 sme uspeli v projekte ERASMUS PLUS. Žiaci mali možnosť získavať nové zručnosti, vedomosti na odbornej  stáži v ČR.  Aj v tomto šk. roku sme podali projekt... wink

 

 

 


 

 

Múzeum sv. Hubert Bijacovce

Cestovný poriadok


  

Otestujte sa

Autoškola, Slovenský jazk,Matematika, Informatika, Šport...

 

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Vyučovanie od 11.1.2021

  Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 05.01.2021 sa od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie.

  Od 11.1.2021 vyučovanie pokračuje dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.

  O otváraní školy Vás budeme včas informovať. Viď Navrat_do_skol.png

  Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v
  druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

 • Informácia pre maturantov

  Externá časť maturitnej skúšky

  16. – 19. marca 2021

  ZRUŠENÉ

  Písomná forma internej časti maturitnej skúšky

  od 12. apríla 2021

  Konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

  Ústna forma internej časti maturitnej skúšky

  od 17. mája 2021

  Konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny trvajú od 21.12.2020 do 8.1.2021. Začiatok vyučovania 11. január 2021 ( pondelok).

 • Individuálny Deň otvorených dverí

  Vzhľadom k mimoriadnej situácii spôsobenej ochorením COVID 19, kedy Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) prerušil školské vyučovanie v základných školách, chceme pozvať všetkých záujemcov o štúdium na našej škole, rovnako ako aj ich rodičov, na individuálny DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Uskutoční sa v ktorýkoľvek deň, za prísnych hygienických opatrení, po dohovore na t.č. 053/4182045. Viď plagát DOD.pdf

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny budú v nových termínoch

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodlo, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v dvoch víkendových termínoch: 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. V tomto čase bude prerušené dištančné vzdelávanie žiakov aj na Spojenej škole v Bijacovciach.

 • Október 2020 HUSQVARNA Slovensko

  Oslovila nás výzva HUSQVARNY. Výzva, na ktorú sme jednoducho museli reagovať, pretože táto značka je súčasťou nášho odborného výcviku a vyníma sa na mnohých našich fotografiách. Balík príslušenstva Husqvarna by určite potešil, držte nám preto palce!