Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Pavol Sedlák Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 77
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdelávacom procese 22
myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Ing. Agáta Kamenická Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdelávacom procese 22 90
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Ing. Jaroslav Bučák Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 61
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdelávacom procese 22
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Bc.Michal Kubica Kontinuálne vzdelávanie kariérnych poradcov na SŠ 31 31
Ing. Ján Mulík Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Bc.Ján Pavľak Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 30
PowerPoint v edukačnom procese 15
Ing. Štefan Štofko Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 61
myšlienkové mapy vo výučbe 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35


© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.11.2018