Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Pavol Sedlák Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 77
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdelávacom procese 22
myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Ing. Agáta Kamenická Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 122
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Inovatívne metódy v edukácii 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdelávacom procese 22
Mediačné zručnosti v práci učiteľa 12
Ing. Jaroslav Bučák Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 61
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdelávacom procese 22
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Štefan Koperdák Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 6 30
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Mediačné zručnosti v práci učiteľa 12
Bc.Michal Kubica Kontinuálne vzdelávanie kariérnych poradcov na SŠ 31 31
Ing. Ján Mulík Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Bc.Ján Pavľak Príprava pre získanie ECDL preukazu 15 60
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Ing. Štefan Štofko Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 61
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Eva Vasilková Digitalizácia učebných materiálov 15 34
Inovatívne metódy v edukácii 10
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9


© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.12.2018