Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Eva Džačarová
Foto Foto
I.B Triedny učiteľ Mgr. Viliam Baran
I.C Triedny učiteľ Anna Krupová
I.D Triedny učiteľ Júlia Mačáková
I.E Triedny učiteľ Júlia Mačáková
II.A Triedny učiteľ Mgr. Eva Vasilková
Foto Foto Foto Foto Foto
II.B Triedny učiteľ Jozef Pivovarníček
II.C Triedny učiteľ Anna Krupová
II.D Triedny učiteľ Bc.Michal Kubica
II.E Triedny učiteľ Tatiana Jaremičová
II.F Triedny učiteľ Iveta Kokoruďová
III.A Triedny učiteľ Ing. Ján Mulík
Foto Foto Foto
IV.A Triedny učiteľ Ing. Jaroslav Bučák
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2018