Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Ing. Jaroslav Bučák
Foto Foto
I.B Triedny učiteľ Bc.Peter Slodičák
I.C Triedny učiteľ Jozef Pivovarníček
I.D Triedny učiteľ Bc.Michal Kubica
I.E Triedny učiteľ Iveta Kokoruďová
II.A Triedny učiteľ Mgr. Eva Džačarová
Foto Foto Foto Foto
II.B Triedny učiteľ Václav Šefčík
II.C Triedny učiteľ Anna Krupová
II.D Triedny učiteľ Júlia Mačáková
II.E Triedny učiteľ Júlia Mačáková
III.A Triedny učiteľ Mgr. Eva Vasilková
Foto Foto Foto Foto Foto
IV.A Triedny učiteľ Ing. Ján Mulík
Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.12.2018