Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, .o.z.Stredná odborná škola lesnícka Bijacovce 1
Email školy: lesnicke@gmail.com
Email na správcu obsahu: agatakam@centrum.sk
Telefón: 053/4182041
fax - 053/4182042
školský internát 053/4182048
školská jedáleň - 0915787700
Adresa školy: Bijacovce 1, 053 06
IČO: 50481495
Nové č.ú od 01.09.2016:  Platby za školskú jedáleň poukazujte na číslo účtu SŠ Bijacovce vedený v Štátnej pokladnici – kód banky 8180 BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
IBAN: SK 3481800000 0070 0056 0085
Konštantný symbol: 0308 - do poznámky uveďte meno žiaka